Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Vi respekterar din integritet och behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem och i enlighet med personuppgiftslagen och telelagen.

 

1. Företagsinformation

Företagets namn: Housewolf

Webbplats: http://housewolf.nl

Registreringsnummer Handelskammaren: 67878881

Momsnummer: NL198390208B01

 

2. E-postadress

a. Inom ramen för ett ingått avtal kan vi ge dig erbjudanden om liknande produkter och tjänster, förutsatt att du inte har invänt mot dem när du tillhandahållit dem. Möjligheten att invända anges när du lämnar dina uppgifter. Dessutom kommer du i varje kommunikation att ges möjlighet att under samma villkor invända mot ytterligare användning av din e-postadress.

b. Vid inhämtning av din e-postadress av andra skäl än i samband med ett ingått avtal kommer den inte att användas för att överföra oönskad kommunikation om du inte har gett tillstånd till detta.

 

3. Postadress

Vi använder endast din postadress för att skicka information som du har begärt.

 

4. Telefonnummer

Vi använder inte ditt telefonnummer för kommersiella ändamål.

 

5. Övriga personuppgifter

 Vi behandlar endast andra personuppgifter (med hjälp av cookies, läsning av kringutrustning eller annat) om:

 1. databehandlingen är nödvändig för:

       a. verkställandet av ett avtal som ingåtts med dig;

       b. korrekt genomförande av en offentligrättslig uppgift;

       c. representationen av vårt legitima intresse (såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter går före detta intresse), eller;

 2. du har gett tillåtelse för behandlingen när du samlar in detta.

 Vi kommer i alla fall inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för behandlingen av de ändamål för vilka de samlades in.

 

6. Särskilda personuppgifter

Informationen som samlas in används endast internt och skickas inte vidare till andra organisationer

 

7. Säkerhetsöverföring och mottagning av data

 a. Vi har implementerat nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av information vi får på vår webbplats;

 

 8. Säkerhetslagring av data

 Säkerhetskriterier

 a. En säker anslutning används på sidan där du tillhandahåller personuppgifter.

b. Vi lagrar så lite kunddata som möjligt och ser till att inga särskilt känsliga personuppgifter lagras i vår databas, om det inte finns något annat sätt.

c. Att skicka personuppgifter via e-post sker via en säker anslutning.

 

9. Få tillgång till dina data

 På begäran kommer vi att informera besökare på vår webbplats om de personuppgifter som behandlas om dem. Eventuella felaktiga uppgifter kan korrigeras, kompletteras eller raderas. Om du vill komma åt denna information, eller vill korrigera din personliga information, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

 

10. Kontakta

Om du vill kommentera vår integritetspolicy, vänligen kontakta:

 a På följande e-postadress: info@housewolf.nl

b. På följande adress: Lange Hezelstraat 21, 6511 CA Nijmegen

 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder behöver vi överföra dina personuppgifter till Klarna.Detta sker endast när du väljer att betala med Klarna Klarna använder uppgifterna för att bedöma om du kan använda betalningsmetoderna. Personuppgifterna är ditt namn, adress, telefonnummer, betalningshistorik och uppgifterna om din beställning, såsom betalningssätt, leveransadress, de beställda produkterna och liknande.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och enligt beskrivning i Klarnas integritetspolicy .

 

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst. Vi kommer att publicera dessa ändringar här och i förekommande fall kommer du att meddelas via e-post.

.